Mijn leven draait om vier passies: taal, kunst, reizen en natuur. Mijzelf uitdrukken is daarin essentieel: door schrijven, fotografie en keramiek.

Ik heb ook vele levens. In 1997 besloot ik (nog meer? opnieuw?) mijn hart te volgen en zette ik mijn eigen atelier op voor het maken van keramische sculpturen en objecten. Parallel daaraan legde ik mij toe op het schrijven: artikelen, verhalen, blogs... Between one step and another... Want de verte blijft lokken... Een reiziger, dat ben ik...

Zowel in mijn beelden als in mijn artikelen en verhalen probeer ik de essentie te vangen van wat mensen beweegt, letterlijk en figuurlijk. Daarbij voel ik me aangetrokken tot de donkere zijde van het bestaan: geteisterde levens, getormenteerde zielen.

Ook mijn andere, niet-sculpturale werken vertonen een donkere toets. Het gerookstookte werk ademt een desolate sfeer uit. Fraai verstild. De schoonheid van vergankelijkheid.

Mijn ‘vrije’ natuur- en landschapsfoto’s ademen eerder een impressionistische sfeer uit, soms wat zwaarder van toon, dan weer wat dromeriger of lichtvoetiger. Even verstild.

Lees verder...

Vasedetailearthenwareh38cmkopie